Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»


Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη  ωφελουμένων στη  «ΔΟΜΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».