Πρόσκληση στις επιμορφωτικές δράσεις του έργου AMIF-ANDREIA


Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, ως επιστημονικός φορέας έρευνας, εκπαίδευσης και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στις διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις, στο πλαίσιο του έργου ANDREIA, για την ενίσχυση των ικανοτήτων και του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ενσωμάτωση των θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων που θα πραγματοποιηθούν στις 20, 23, 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 2021.

 Το έργο ANDREIA στοχεύει στην ανάπτυξη δομημένων μέτρων που μπορούν αποτελεσματικά να προωθήσουν την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών – θυμάτων διακίνησης ανθρώπων στις χώρες υποδοχής. Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος “Asylum, Migration and Integration Fund” και συνδιοργανώνεται από εταίρους προερχόμενους από πέντε χώρες (Ιταλία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία). Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 580 άμεσα και 5000 έμμεσα ωφελούμενοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ