Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4.1.Β/12


ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία

Η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και προώθηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, παραμένει ουσιαστικό διακύβευμα για τις σύγχρονες κοινωνίες, προσδίδοντας εξέχουσα σημασία στην ανάπτυξη κοινών δράσεων σε βάθος χρόνου, την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στη δυναμική της δικτύωσης και της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, συνεργάζονται και υλοποιούν με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων, τη Δράση 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ).

Στόχος είναι η λειτουργία, η διεύρυνση και η δραστηριοποίηση του Δικτύου Συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και αποτελείται από εκπροσώπους των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων των κρατών μελών, ώστε να αποκτήσει μια νέα δυναμική ως ένα forum σταθερής ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης, αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς γνώσης.

Για την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας, το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & 3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – WORKSHOPS σε Ελλάδα και εξωτερικό

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ: http://elearning.sem-ete.gr

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

  ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Έργο αποτελεί συνέχεια των Δράσεων Δημιουργίας και Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών – ΣΕΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Γιατί τα ΣΕΜ οφείλουν και πρέπει να παραμείνουν ζωντανό κύτταρο των τοπικών κοινωνιών, μέσα από την καταξίωση του θεσμού και την ενίσχυση του ρόλο τους.

Έτσι, μετουσιώνεται το σύνολο της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, σε έναν ασφαλή δρόμο για την εφαρμογή πρότυπων παραδειγμάτων αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Έτσι, επιτυγχάνεται στην πράξη αρμονική συνύπαρξη στους κόλπους μια ανοιχτής, πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας.               

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.β/12

NΕWSLETTER ΔΡΑΣΗΣ 4.1.β/12     

NEWSLETTER ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.β/12


Διακρατική Τεχνική Συνάντηση Καλής Πρακτικής για τα ΣΕΜ στη Βιέννη


Στις 9 & 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών  από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Ηλιούπολης, Ερμούπολης Σύρου, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και Νέας Σμύρνης καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΕΝΝΗΔιακρατικό Εργαστήρι Καλών Πρακτικών για τα ΣΕΜ στη Βαρκελώνη


Στις 23 & 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στnν Βαρκελώνη Διακρατικό Εργαστήριο Παρουσίασης Καλών Πρακτικών με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το διαρκατικό Εργαστήριο στη Βαρκελώνη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
 


Διακρατικό Εργαστήρι Καλών Πρακτικών για τα ΣΕΜ στην Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεματικό Εργαστήριο
«Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»
Διοργανώνεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, με τη συνεργασία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Εργαστήριο Διαβούλευσης - Workshop με θέμα: «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»

Το Εργαστήριο Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (4.1.β/12) του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Εστιάζει στη λειτουργία αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων,
προβληματισμών, αλλά και καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ομαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Αγίων Αναργύρων - Καματερού, κ. Νικόλαος Παντελιάς.

Το Workshop διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής:
Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης
- Υπηρεσίες & Προγράμματα για την προαγωγή της ενσωμάτωσης των μεταναστών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγγελική Οικονομοπούλου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού.

- Η εμπειρία Καλής Πρακτικής από την Αυστρία: από το πρόβλημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης, Christoph Planitzer, Administration Lower Austria, Coordination of Measures for Integration.

- Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών, Delia Stefenel, University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania.
- Ανάγκες των μεταναστών και ο ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, Παρεμβάσεις – Τοποθετήσεις εκπροσώπων μεταναστευτικών
οργανώσεων του Νομού Αττικής.

Τις εργασίες θα συντονίσει ο εμπειρογνώμονας κ. Χαράλαμπος Γραμματικόπουλος, από την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαρκελώνη, Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Πατρέων) αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Έργου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται το βήμα για ένα γόνιμο διάλογο, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Το Έργο υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη –
ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και την Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δράση 4.1./12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασία», Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας
μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.                                     

                                                                                        

Το Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 (Δράση 4.1.β/12)  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.