Πρόσκληση για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του INTERREG V-B «Βαλκανικής - Μεσογείου» (Balkan – Mediterranean) 2014-2020


Αθήνα, 07.03.2016

 

Πρόσκληση για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του INTERREG V-B «Βαλκανικής - Μεσογείου» (Balkan – Mediterranean) 2014-2020

 

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-B «Βαλκανικής - Μεσογείου» (Balkan – Mediterranean) 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν ταχυδρομικά βιογραφικό και προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 στα γραφεία της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Κλεισόβης 12, 10678, Αθήνα.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συμβούλου θα είναι η εύρεση των κατάλληλων εταίρων, η προετοιμασία της σύμπραξης εταίρων, ο σχεδιασμός της πρότασης, η παρουσίασή της και οι πιθανές αναπροσαρμογές, ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και η υποβολή στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος INTERREG V-B «Βαλκανικής - Μεσογείου» (Balkan – Mediterranean).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προτίμηση εμπειρία στο πρόγραμμα «Βαλκανικής - Μεσογείου (BalkanMediterranean) 2007-2013».

 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚΣΑ

Αντώνιος Κώστας