ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αθήνα 5 Μαΐου 2016

Με τη συμπλήρωση 10 ετών επιτυχούς έκδοσης, η Επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» εγκαινιάζει τη νέα περίοδο ηλεκτρονικής της παρουσίας μέσω της συνεργασίας της με την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ EKT e-publishing. 

Σας προσκαλούμε να μας επισκεφθείτε στη και στη νέα μας διεύθυνση http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/index, να εγγραφείτε στο περιοδικό επιλέγοντας τους ρόλους του χρήστη, συγγραφέα και κριτή (δηλώνοντας στην τελευταία περίπτωση τα ερευνητικά πεδία του ενδιαφέροντος σας στην σχετική φόρμα), να υποβάλλετε άρθρα και βιβλιοκριτικές και να περιηγηθείτε στο αρχείο τευχών.  

 

Η διαδικασία εγγραφής είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη.

 

Από την Συντακτική ομάδα της ΚΣΑ